Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne – badanie wydajności

Hydranty zewnętrzne zapewniają źródło niezwykle potrzebnej w momencie powstania pożaru wody. Zasilają one samochody pożarnicze, przeznaczone do celów gaśniczych. Rozlokowane w odpowiednich odległościach, zapewniają możliwość poboru wody – pod warunkiem, że są sprawne. Hydranty wewnętrzne z kolei pozwalają podjąć skuteczne działania, mające na celu zlikwidować pożar w początkowej jego fazie. Bez względu na rodzaj hydrantu, powinne one działać bezawaryjnie, a wykrywaniu wad zapobiegają regularne przeglądy.

Hydranty wewnętrzne – naprawa i konserwacja

Przeglądy hydrantów wewnętrznych polegają przede wszystkim na badaniu ich wydajności. Ich wykonywanie jest obowiązkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Kontrola hydrantów wewnętrznych obejmuje sprawdzenie:

  • Oznakowania
  • Dostępu
  • Możliwości sprawnego otwarcia
  • Stanu technicznego
  • Ciśnienia statycznego oraz dynamicznego

Na podstawie ciśnienia dynamicznego oblicza się wydajność hydrantu. Wszelkie informacje powinny być zawarte w protokole, a sprawdzony hydrant oznaczony specjalną etykietą. Jeśli hydrant wewnętrzny nie spełnia wymogów, powinien być oznakowany jako „uszkodzony” lub „niesprawny”. Za systematyczne przeglądy hydrantów wewnętrznych odpowiada właściciel budynku.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych

Każdy hydrant musi spełniać określone normy wydajności. Rozporządzenie, dotyczące przepisów, jest inne w stosunku do hydrantów zewnętrznych i inne dla wewnętrznych. Określają one wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych. W przypadku braku wymaganej ilości, dopuszcza się jej uzupełnianie. Wymagania odnośnie wydajności hydrantów zewnętrznych określa Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. Badanie wydajności hydrantów wykonywane jest za pomocą urządzenia pomiarowego, które mierzy ciśnienie hydrodynamiczne, występujące podczas przepływu wody. Zmierzone ciśnienie przeliczane jest na odpowiednią wartość wydajności wodnej hydrantu. Za konserwację hydrantów zewnętrznych odpowiada miejski zakład komunalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Jakie grzejniki do suszarni?
Next post Podkłady higieniczne – gdzie się przydają